MENU
Jesteś tutaj: O NAS Zespół

Zespół

Magdalena Szymczak-Ziętek - specjalista wczesnej interwencji, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła logopedię i neurologopedię w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Uczestniczyła w zajęciach i diagnozach prowadzonych przez twórców Metody. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym oraz dysleksją. W swojej praktyce wykorzystuje Manualne Torowanie Głosek. Nieustannie pogłębia wiedzę i umiejętności na licznych kursach i szkoleniach. Prowadząc terapię skupia się na kompetencjach językowych i poznawczych dziecka, stymulując wszystkie sfery rozwoju, aby ten przebiegał jak najbardziej harmonijnie. Prywatnie mama Emilki i Marysi, dzięki którym poznała koncepcję Pozytywnej Dyscypliny. Uwielbia słońce i podróże. Od 2013 roku prowadzi prywatny gabinet logopedyczny Mówię i Czytam - Centrum Wspomagania Rozwoju PAPLA.
Ewelina Skolimowska-Gnieciak - fizjoterapeuta, dietetyk, masażysta, certyfikowany terapeuta Sensomotorycznej Terapii Widzenia, terapeuta i diagnosta zaburzeń motoryki małej. W trakcie studiów na kierunku Integracja Sensoryczna. Absolwentka Akademii Morskiej i Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Uczestniczyła w wielu kursach poświęconych neurorozwojowej diagnostyce dzieci. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych oraz kursach. Prowadząc terapię skupia się na holistycznym podejściu do dziecka, dostosowuje terapię do indywidualnych potrzeb, aby rozwój motoryczny przebiegał harmonijnie we wszystkich sferach. Prywatnie mama Wiktora i Zuzy, którzy nieustannie uczą cierpliwości i pokory do życia, a także nieustającej, bezwarunkowej miłości i zrozumienia. Zakochana w słońcu, marzy o podróży do Indii i Australii. Od 2015 roku prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną w gabinecie Świat Rehabilitacji.
Weronika Wilczewska - logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku logopedia ogólna. Stopień magistra neurologopedy uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim. Podczas studiów zdobywała wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną podczas praktyk zawodowych, m. in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”. Swoją przygodę zawodową w Mówię i Czytam- Centrum Wspomagania Rozwoju rozpoczęła w 2019 roku. Pracuje z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, alalią, dziećmi ze spektrum autyzmu oraz wadami genetycznymi. W swojej pracy opiera się na metodach terapii miofunkcjonalnej. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. W wolnych chwilach uprawia sport – biega, gra w tenisa, chodzi na długie spacery.
Agnieszka Dunda - pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopeda, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, terapeuta AAC. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy wykorzystuje terapię neurobiologiczną od niedawna połączoną z wprowadzeniem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Od 2016 roku prowadzi w Mówię i Czytam Centrum Wspomagania Rozwoju zajęcia dla dzieci z zespołem Downa, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i rzadkimi zespołami genetycznymi. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych. Obecnie zgłębia wiedzę na temat wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami komunikacyjnymi i wieloraką niepełnosprawnością według modelu aktywnego. Prywatnie mama Alicji, fanka książek o mecenas Chyłce i wierna słuchaczka muzyki rockowej.
Urszula Dytlof- filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki. Ukończyła liczne certyfikowane szkolenia z metody neurobiologicznej w CMK oraz Systemu Numicon. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Wciąż pogłębia wiedzę z zakresu prowadzenia terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu i integracji sensorycznej na studiach, a także uczestniczy w szkoleniach i kursach. Od kilku lat prowadzi terapię dzieci z różnymi potrzebami i wyzwaniami w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, alalią, mutyzmem, afazją , niepełnosprawnością intelektualną oraz dysleksją. Od 2020 roku w Mówię i Czytam Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzi zajęcia terapeutyczne dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oparte na stymulacji rozwoju językowego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego, rozwijające kompetencje i myślenie matematyczne oraz przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole. Pracuje również jako nauczyciel specjalista współorganizujący proces kształcenia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8 w Gdańsku. Prywatnie mama, miłośniczka koncertów i muzyki o mocnych brzmieniach, filmu, fotografii oraz mody. Od czasu do czasu w domowym zaciszu oddaje się też plastycznej i manualnej twórczości.
Małgorzata Tetzlaff - logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku logopedia ogólna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła studia magisterskie w zakresie neurologopedii i wcześniej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie trwania studiów doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając liczne praktyki, m. in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w prywatnym gabinecie logopedycznym. Z Mówię i Czytam - Centrum Wspomagania Rozwoju związana jest od 2019 roku. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, alalią, afazją, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym oraz z dziećmi ze spektrum autyzmu. "W pracy najważniejszy dla mnie jest pacjent. Terapie które prowadzę opierają się na zabawie, chcę otoczyć dziecko atmosferą komfortu oraz bezpieczeństwa. Zależy mi, aby zarówno dzieci, ale także ich rodzice mieli do mnie zaufanie, dlatego chce nieustannie poszerzać swoje kompetencje licznymi kursami, szkoleniami oraz warsztatami."
Gosia Małkowska Małgorzata Małkowska - Pedagog Specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej. Certyfikowany terapeuta ręki oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogika specjalna z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną oraz edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Z Mówię i Czytam - Centrum Wspomagania Rozwoju związana od 2020 roku. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z nauki czytania oraz zajecia matematyczne w oparciu o system Numicon, dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje matematyczne. „Każdy mój dzień wypełniony jest pracą z dziećmi i młodzieżą. Uwielbiam nieść pomoc, radość i uśmiech moim dzieciom, a także ich opiekunom.”
Eliza Szymkiewicz - Kęsy - kulturoznawca, menager oświaty, koordynator do spraw administracji i obsługi klienta. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku Kulturoznawstwo z zarządzeniem instytucjami kultury, a także Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Pozyskiwanie, realizacja i rozliczenia projektów europejskich. Ukończyła wiele kursów dotyczących tematyki Marketingowej, Social Mediów i Administracji. Z Mówię i Czytam – Centrum Wspomagania Rozwoju oraz Światem Rehabilitacji związana od 2015 roku. Najbardziej rozpoznawalny głos Centrum. Rzeczy niemożliwe zalatwia od ręki, cuda dopiero po złożeniu wniosku. Mistrzyni planowania i organizacji pracy naszego ośrodka. W relacjach interpersonalnych nie ma sobie równych. Prywatnie mama Jasia i Oli. Entuzjastka malarstwa abstrakcyjnego, literatury związanej z tematyką samorozwoju i paretingu. Interesuje się rozwojem mediów społecznościowych, ich możliwościami i ekspansywnością w życiu społecznym. Fanka motoryzacji.