MENU
Jesteś tutaj: Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia zajmuje się terapią dzieci m.in. z:

 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Zespołem Aspergera;
 • zespołami genetycznymi;
 • ADHD, ADD;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego;
 • MPD;
 • zaburzeniami SI;
 • problemami z mową i komunikacją;
 • problemami przetwarzania słuchowego;
 • zaburzeniami funkcji wzrokowych;
 • z problemami uczenia się i skupienia uwagi.

Oferta zajęć :

 • terapia psychologiczna;
 • terapia pedagogiczna;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia neurologopedyczna;
 • fizjoterapia;
 • terapia ręki;
 • terapia widzenia;
 • Integracja Sensoryczna;
 • wczesna nauka czytania;
 • Dziecięca Matematyka/NUMICON.

Terapia jest dostosowana indywidualnie do potrzeb dziecka.