MENU
Jesteś tutaj: Terapeutyczny punkt przedszkolny

Terapeutyczny punkt przedszkolny

Terapeutyczy Punkt Przedszkolny

Od blisko 10 lat prowadzimy terapie indnywidualną
dla dzieci. Prowadząc zajęcia mamy na uwadzę to, że dziecko rozwija swój intelekt przez język.
Uczymy je komunikacji, systemu językowego, działania w oparciu o język. Praca terapeutyczna poparta doświadczeniem, stymulacja wszystkich stref rozwoju, budowanie relacji z dzieckiem i rodzinom, indywidualizacja procesu nauczania to najlepsza droga do sukcesu.

Wychodzimy z założenia, że na wczesnym etapie rozwoju dziecka grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują  pracy w diadzie z dorosłym. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe.
Mała grupa to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci.
Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Zajęcia 

Indywidualne - dziecko powinno mieć możliwość uczenia się nowych umiejętności podczas zajęć indywidualnych, a następnie stopniowego przenoszenia ich na zajęcia grupowe, codzienne sytuacje w przedszkolu i środowisku domowym. Taka organizacja procesu edukacyjno-terapeutycznego sprzyja generalizacji umiejętności oraz zwiększa efektywność uczenia. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Grupowe - celem zajęć grupowych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami, szczególnie podczas wspólnych zabaw i gier grupowych, zabaw tematycznych i konstrukcyjnych ale także wspólnego tworzenia prac plastycznych, układania układanek, czytania książek lub słuchania bajek. Dzieci uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego organizowania przestrzeni do zabawy, prowadzenia dialogu, wymiany informacji o sobie, rozpoznawania emocji swoich i innych oraz zwracania uwagi na potrzeby kolegów i koleżanek.

Zajęcia planowane są na podstawie orzeczenia
o potrzebie krztałcenia specjalnego oraz indywidualnych potrzeb dziecka.
Rodzic ma możliwość pełnego uczestnictwa w terapii dziecka. Rodzice mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie, integracyjnej lub masowej.

Dla kogo?

 • dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat;
 • trzy kameralne 5 osobowe grupy;
 • grupy dzieci z orzeczeniem.
 • przyjmujemy również dzieci bez orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego i oferujemy pomoc w jego uzyskaniu.

Wyżywienie

 • posiłki dostarczane we własnym zakresie.

Godziny pracy

 • punkt przedszkolny otwarty w godzinach 8:00 - 13:00;
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PAPLA otwarta w godzinach 8:00 - 19:00;
 • od poniedziałku do piątku;
 • przez cały rok.

Kadra

 • nauczyciel prowadzący;
 • nauczyciel wspomagający;
 • zespół terapeutyczny: logopeda, psycholog, terapeuta, fizjoterapeuta.